Historia

Historia

Historia powstania Kolei Jędrzejowskiej sięga I wojny światowej. Początkowo były to linie frontowe (Rollbahn) C.K. Armii budowane od końca 1914r. W lutym 1915r. wojska austriackie dla potrzeb militarnych wybudowały pierwszy odcinek polowej linii wąskotorowej od Jędrzejowa do dzisiejszych Motkowic
W maju 1915r. trwały prace przy budowie tymczasowych mostów na Nidzie, które służą kolejce do dziś; po cofnięciu się frontu austriacko – rosyjskiego znad rzeki Nidy rozpoczęto budowę dalszego odcinka linii do Hajdaszka, Sędziejowic i Chmielnika, a następnie przez Raków Opatowski do Bogorii. Łączna długość tej kolei wynosiła 86 km, niemal równolegle powstały odcinki Miechów Węchadłów Działoszyce, Kocmyrzów Posądza. Budowano również styczne kolejki konne. 
1917r. czynne już były kolejki na odcinku Kije Pińczów Michałów Koniecmosty Opatowiec oraz Staszów Rytwiany Pacanów – Szczucin.
W roku 1924r. starostwo pińczowskie zbudowało odcinek linii od Pińczowa do Hajdaszka, gdzie łączyła się ona z kolejką jędrzejowską. Zarząd Pińczowskiej Kolei Wąskotorowej rozpoczął również pracę przy budowie linii od Pińczowa przez Wiślicę do Kazimierzy Wielkiej. Połączono się z istniejącymi kolejkami w Posądzy i Działoszycach. W czasie wielkiego kryzysu zarząd nad kolejkami przejęło państwo.
Zasadniczym celem i przeznaczeniem połączonych kolei był przewóz płodów rolnych, buraków, wysłodków, cukru, węgla, gipsu, drewna z wyrębu lasów, obsługę młynów, tartaków, gorzelni, kamieniołomów i lokalnych cegielni. Ważnym zadaniem kolei był także przewóz pasażerów pomiędzy wioskami i miastami, wynikający z braku w tym regionie dróg bitych. Znaczenie przewozów pasażerskich jeszcze bardziej wzrosło w czasie okupacji niemieckiej. W dużej mierze z przejazdów koleją korzystały grupy organizacji podziemnych działających na terenie Kielecczyzny, dzięki współpracy ze służbą liniową kolei, która składała się wyłącznie z polskiego personelu.
Na przełomie lat 1950/51r. rozpoczęto przekuwanie całej sieci torów kolei z szerokości 600 mm na 750 mm. W 1951r.. wprowadzono parowozy Px48 i Px49 produkcji polskiej z Chrzanowa. Przełom lat 60. i 70. to wprowadzanie lokomotyw spalinowych z serii. Lxd2, a w latach 70 transporterów do przewozu wagonów normalnotorowych. Największe przewozy pasażerskie i towarowe zanotowano w 1966r, ale później następował systematyczny ich spadek. Sukcesywnie zawieszano kursy pociągów pasażerskich, ograniczano ruch towarowy by z dniem 1.02.1993r. zawiesić ruch całkowicie. 
Mimo problemów zainteresowanie turystów wzrosło dlatego z myślą o nich utworzono specjalny wąskotorowy pociąg turystyczny “Ciuchcia Express Ponidzie” po bardzo okrojonej trasie, która początkowo odbywała się na linii Jędrzejów Wiślica, jednak po katastrofalnej powodzi w 1997r. została ona skrócona do Pińczowa
Po restrukturyzacji PKP w 2001r. zawieszono kursowanie wszystkich kolejek w Polsce, na szczęście w 2002r. po wielu staraniach kolejkę przejęły lokalne samorządy – ruch znów ożył, co więcej – zaczął się dynamicznie rozwijać, w 2007r. uruchomiono powtórnie połączenie do Stawian Pińczowskich, zaś w 2008r. pierwszy i jak dotąd ostatni pociąg dotarł w XXI wieku do stacji Sędziejowice.
Obecnie “Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie” kursuje na trasie Jędrzejów Motkowice przez Jasionnę i Wygodę.

źródło: http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/

To jest nakładka koloru na stopkę